Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Stypendia / Stypendia Pomostowe

 Celem Programu Stypendiów Pomostowych jest wsparcie młodzieży ze wsi i miast w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Stypendium tworzy możliwość uzdolnionej młodzieży z tych środowisk przekroczenia często najważniejszego progu w ich życiu, czyli podjęciu decyzji o rozpoczęciu studiów. Decyzji, która będzie miała wpływ na całe ich dalsze życie zawodowe, społeczne i osobiste.

Program ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów. Roczne stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej dofinansowuje stypendium w 25%. Pozostałe 75% pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego.

Aby ubiegać się o stypendium XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych maturzysta musi spełnić łacznie następujące kryteria:

  • ukończyć szkołę w 2016 roku,
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,
  • mieszkają  na  terenach  wiejskich  lub  w  miastach  do  20  tys.  mieszkańców potwierdzone  zameldowaniem.  Okres  zameldowania  nie  może  być  krótszy  niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym ni 1295 zł lub 1480 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2016r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm (Regulamin do pobrania na dole strony).

Prosimy zapoznać się z regulaminem, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i wraz załącznikami dostarczyć do Fundacji FLZB. Regulamin i Oświadczenie na dole strony.

Termin składania wniosków w siedzibie Fundacji FLZB upływa 31 lipca 2015r.

Osoby chcące pomóc młodzieży marzącej o studiach wyższych prosimy o kontakt z Fundacją tel. 084 686 48 77, e-mail: flzb@lbl.pl, lub dokonanie wpłaty na konto Funduszu Stypendialnego 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem "Stypendia Pomostowe". Dziękujemy.

www.stypendia-pomostowe.pl

Poniżej lista osób którym umożliwiliśmy spełnienie marzeń o studiowaniu i lepszym życiu.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2015/2016 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Izabela Dziura (Nowa Wieś) –  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Chemia;
2. Przemysław Zań (Majdan Stary) – Uniwersytet Medyczny – Kierunek Lekarski;
3. Wojciech Łupina (Zagrody) – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Informatyka;
4. Ewa Surmacz (Aleksandrów IV) – Politechnika Rzeszowska - Finanse i rachunkowość;

5. Klaudia Luchowska (Rogale) – Uniwersytet Jagieloński w Krakowie – Kierunek Lekarski.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2014/2015 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1.   Grabowski Maksymilian (Dereźnia Zagrody) – Politechnika Warszawska – Informatyka;
2.    Przytuła Paula (Pisklaki) – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie – Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa;
3.    Budzyński Marcin (Smólsko Duże) – Politechnika Warszawska – Elektronika;
4.    Kaczor Dominika (Korytków Mały) – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Finanse i Rachunkowość;
5.    Łukasik Natalia (Rapy Dylańskie) – Warszawski Uniwersytet Medyczny – Fizjoterapia.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2013/2014 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1.      Ewelina Patrycja Kiszka (Majdan Nowy) - Politechnika Krakowska - Informatyka;
2.      Anna Dziduch (Bukowa) - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Ekonomia;
3.      Angelika Kędziera (Podlesie) - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Finanse i rachunkowość;
4.      Izabela Spólnik (Radzięcin) - Politechnika Warszawska - Biotechnologia;
5.      Kamil Pisklak (Aleksandrów) - Politechnika Wrocławska - Informatyka.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2012/2013 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali: 
1. Książek Ireneusz Dawid (Smoryń) - Uniwersytet Jagielloński - Prawo,
2. Paluch Paulina (Aleksandrów) - Politechnika Warszawska - Inżynieria Biomedyczna,
3. Raduj Łukasz (Smólsko Duże) - AGH w Krakowie - Informatyka,
4. Szeniak Martyna (Biszcza) - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Gospodarka, Administracja Publiczna,
5. Turczyńska Patrycja (Turobin) - Uniwersytet Rzeszowski - Turystyka i Rekreacja,
6. Utkała Mateusz (Chmielek) - Uniwersytet Jagielloński - Informatyka stosowana,
7. Więcław Natalia (Zagrody) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Kosmetologia.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2011/2012 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Jacek Osmólski - Politechnika Warszawska
2. Agnieszka Nowak - Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
3. Maria Łoś - Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
4. Paweł Małysz - Politechnika Warszawska
5. Łukasz Skowron - Politechnika Warszawska
6. Katarzyna Okoń - Uniwersytet Jagielloński
7. Ewa Saj - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2010/2011 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Chorębała Małgorzata (Sól) - Akademia Górniczo-Hutnicza; Inżynieria materiałowa;
2. Góra Aleksandra (Frampol) - Szkoła Główna Handlowa; Wspólny;
3. Kaproń Joanna (Kapronie) - Uniwersytet Medyczny; Lekarski;
4. Ksiądz Iwona (Korchów Pierwszy) - Uniwersytet Rzeszowski;
5. Kurzyna Jacek (Majdan Stary) - Politechnika Warszawska; Budownictwo;
6. Rak Anna (Ruda Solska) - Uniwersytet Jagielloński; Ekonomia.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2009/2010 w kwocie 5.000 zł rocznie otrzymali:
1. Kamil Larwa (Tarnogród) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Farmacja;
2. Dorota Małysz (Cyncynopol) -SGGW, Finanse i rachunkowość;
3. Patrycja Anna Chuda (Lipiny Górne Borowina) - Politechnika Rzeszowska, Zarządzanie;
4. Joanna Gancarz (Różaniec) - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Instrumentalistka;
5. Angelika Kamila Okoń (Majdan Nowy) - KUL w Lublinie, Europeistyka;
6. Mateusz Zań (Majdan Stary) - Politechnika Rzeszowska, Elektrotechnika.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2008/2009 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Czuchra Elżbieta (Tarnogród) Uniwersytet Rzeszowski, Biotechnologia.
2. Komosa Małgorzata (Wola Obszańska) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stosunki Międzynarodowe.
3. Mielnik Wioleta (Babice) UMCS w Lublinie, Filologia Rosyjska.
4. Pajuro Joanna (Kocudza) Uniwersytet Warszawski, Prawo.
5. Solak Magdalena (Smólsko Małe) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Lekarski.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2007/2008 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Adamowicz Sylwia (Tereszpol-Kukiełki) - UMCS w Lublinie, Psychologia
2. Grabias Justyna (Korczów) - Akademia Medyczna w Lublinie; Analityka medyczna
3. Koszarna Anna (Aleksandrów) - Uniwersytet Jagielloński, Psychologia
4. Kowalik Liliana (Zamch) - Akademia Medyczna w Warszawie, Lekarski
5. Larwa Aleksandra (Luchów Górny) - Uniwersytet Rzeszowski, Ekonomia
6. Lewczyk Tomasz (Zagrody) - KUL w Lublinie, Prawo
7. Niemiec Katarzyna (Aleksandrów) - UMCS w Lublinie, Ekonomia
8. Pasierbiewicz Grzegorz (Górniki) - Politechnika Lubelska, Budownictwo
9. Pułapa Mateusz (Majdan Stary) - AGH w Krakowie, Elektronika i telekomunikacja
10. Wróbel Marta (Majdan Stary) - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, gospodarka przestrzenna

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2006/2007 w kwocie 3.500 zł rocznie otrzymali:
1. Błazik Mariola (Frampol) - Uniwersytet Warszawski, Filologia rosyjska
2. Garbiec Katarzyna (Józefów) - UMCS w Lublinie, Filologia angielska
3. Gontarz Karolina Eliza (Józefów) - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Stosunki międzynarodowe
4. Luchowska Ewa (Dereźnia Solska) - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Finanse i bankowość
5. Małysz Katarzyna (Cyncynopol) - UMCS w Lublinie, Biologia
6. Ostasz Agnieszka (Józefów) - KUL w Lublinie, Prawo
7. Sitarz Katarzyna (Józefów) - UMCS w Lublinie, Historia z językiem polskim
8 . Wardach Katarzyna (Lipiny Górne Lewki) - Akademia Medyczna w Lublinie; Lekarski

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2005/2006 w kwocie 3.500 zł rocznie otrzymali:
1. Starska Ewa (Łukowa) - Uniwersytet Jagielloński, Psychologia stosowana
2. Surmacz Paweł (Zawadka) - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i bankowość
3. Leń Jolanta (Szyszków) - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Leśnictwo
4. Wszoła Adam (Zwierzyniec) - Akademia Rolnicza w Krakowie, Leśnictwo
5. Rogala Rafał (Panasówka) - Uniwersytet Warszawski, Finanse i bankowość
6. Borowicz Magdalena (Hamernia) - Uniwersytet Warszawski, Filologia rosyjska
7. Mołdawska Agnieszka Katarzyna (Goraj) - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Prawo

Stypendia Pomostowe w roku akademickim 2004/2005 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Katarzyna Popczak (Lipowiec) - Uniwersytet Rzeszowski, kierunek prawo
2. Magdalena Grabias (Korczów) - UMCS w Lublinie, kierunek fizyka
3. Joanna Wardach (Lipiny Górne) - KUL, kierunek filologia polska
4. Małgorzata Różańska (Zynie) - UMCS w Lublinie, kierunek biotechnologia
5. Grzegorz Wiśniewski (Tereszpol-Zygmunty) - AGH w Krakowie, kierunek elektronika i telekomunikacja
6. Małgorzata Mazur (Zwierzyniec) - Politechnika Lubelska, kierunek marketing i zarządzanie
7. Tomasz Maksimek (Lipiny Górne) - Politechnika Krakowska, kierunek budownictwo
8. Joanna Maksimek (Lipiny Górne) - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek gospodarka przestrzenna
9. Rafał Bednarz (Nadrzecze) - Politechnika Lubelska, kierunek inżynieria środowiska
10. Arkadiusz Bojarski (Kajetanówka) - AGH w Krakowie, kierunek fizyka techniczna
11. Sylwia Tuz (Ciosmy) - Akademia Rolnicza w Lublinie, kierunek technologia żywienia
12. Jarosław Opiła (Zwierzyniec) - Politechnika Rzeszowska, kierunek elektronika i informatyka

Stypendia Pomostowe w roku akademickim 2003/2004 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Kamil Cich (Tarnogród) - Politechnika Rzeszowska, kierunek inżynieria środowiska,
2. Ewelina Cieślak (Sól) - UMCS w Lublinie, kierunek pedagogika,
3. Janusz Daczyński (Harasiuki) - Politechnika Rzeszowska, kierunek elektronika,
4. Monika Danielewicz (Tereszpol) - UMCS w Lublinie, kierunek europeistyka,
5. Tomasz Dudek (Lipiny Dolne) - Politechnika Warszawska, kierunek elektronika,
6. Tomasz Haziak (Biłgoraj) - Politechnika Krakowska, kierunek inżynieria środowiska,
7. Elżbieta Karaś (Luchów Dolny) - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek stosunki międzynarodowe ,
8. Joanna Litwin (Karolówka) - UMCS w Lublinie, kierunek matematyka,
9. Joanna Marek (Hosznia Abramowska) - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek ekonomia,
10. Katarzyna Mazur (Zwierzyniec) - UMCS w Lublinie, kierunek politologia,
11. Iwona Olejko (Żurawnica) - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek stosunki międzynarodowe,
12. Grzegorz Wrębiak (Stary Majdan) - Politechnika Wrocławska, kierunek automatyka i robotyka,
13. Sylwia Siek (Lipiny Górne) - Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filologii Rosyjskiej, Filologia rosyjska z językiem angielskim,
14. Dominika Siwko (Kolonia Sól) - Uniwersytet Śląski w Katowicach filia w Cieszynie Instytut Sztuki, Edukacja Artystyczna,
15. Joanna Swacha (Górecko Stare) - UMCS w Lublinie, kierunek historia specjalność edytorsko redaktorska.

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2002/2003 w kwocie 3.800 zł rocznie otrzymali:
1. Łukasz Ostasz (Józefów) Akademia Medyczna w Lublinie, kierunek: Lekarski,
2. Anna Serafin (Lipiny Dolne) Akademia Medyczna w Warszawie, kierunek: Lekarski,
3. Izabela Kutryn (Biszcza) Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, kierunek: Chemia,
4. Tomasz Wołoszczak (Średniówka) Politechnika Wrocławska, kierunek: Budownictwo,
5. Łucja Wojciechowska (Stara Wieś) Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: Ekonomia,
6. Michał Strzałka (Sól) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, kierunek: Informatyka,
7. Marek Bryła (Frampol) Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, kierunek: Informatyka,
8. Grzegorz Łazorko (Krzeszów Górny) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunek: Leśnictwo,
9. Mariusz Zabielski (Hańsk) Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, kierunek: Leśnictwo,
10. Dominika Mart (Józefów) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Społeczna Psychologia Kliniczna,

Program "Stypendia Pomostowe" prowadzony przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dofinansowany został przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Narodowy Bank Polski.

        

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. 042 632 59 91; 042 631 95 58
fax. 042 630 27 81

 

Tytuł Pobierz
Regulamin Pobierz (158 kB)
Oświadczenie Pobierz (57 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. 84 686 48 77
fax 84 686 53 93
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl

© 2017 Net Partners