Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Stypendia / Równe szanse

RÓWNE SZANSE - LOKALNE PROGRAMY STYPENDIALNE
FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ
ogłasza
XVIII KONKURS STYPENDIALNY

O stypendia Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczęszczających do szkół na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, którzy spełniają następujące warunki:

1. uzyskali średnią ocen :
a) uczniowie gimnazjów co najmniej 5,0 na ostatnim świadectwie szkolnym,
b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych co najmniej 4,3 na ostatnim świadectwie szkolnym,

2. Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiady przedmiotowej oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy:
- dla uczniów gimnazjów po 75 zł miesięcznie (750 zł rocznie),
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 150 zł miesięcznie (1500 zł rocznie),

O stypendia nie mogą ubiegać się osoby które otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów i Burmistrza Biłgoraja na rok szkolny 2017/2018.

Wnioski przyjmowane będą do 15 września 2017 r.

Wniosek należy wypełnić za pomocą generatora wniosków - wydrukować i dostarczyć do biura Fundacji wraz z załącznikami oraz oświadczeniem o stanie materialnym (do pobrania na dole strony)

Regulamin konkursu jest do pobrania na dole strony!

Regulamin dostępny jest również w biurze Fundacji w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 65. Wnioski muszą zostać zgłoszone do konkursu przez generator.

Biłgorajski Fundusz Stypendialny dofinansowała Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy firmie AMBRA S.A. i firmie Model Opakowania Sp. z o.o. za wsparcie finansowe Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego.

Tytuł Pobierz
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata Pobierz (48 kB)
Regulamin Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego Pobierz (384 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 519 041 245
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl

© 2018 Net Partners