Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze w trakcie tworzenia / Stowarzyszenie STOK

Stowarzyszenie STOK

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górecko Stare STOK  od stycznia 2011 roku współpracuje z Fundacją FLZB w celu pozyskania odpisów 1% od podatku na działalność w/w stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górecko Stare STOK środki pozyskane z odpisów 1% od podatku planuje przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży.

W 2012 r. Stowarzyszenie STOK  pozyskało  z  odpisów  1%  od  podatku  248,60  zł  (zgodnie  z  umową z dnia 7 grudnia 2012 r. przekazano na Stowarzyszenie STOK przeznaczył kwotę 220 zł na prowadzenie świetlicy). W 2011 r. stowarzyszenie STOK pozyskało z odpisów 1% od podatku 294,50 zł (zgodnie  z  umową z dnia 1 października 2011r. przekazano na Stowarzyszenie STOK 260 zł na prowadzenie świetlicy) (zgodnie art.4 pkt. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: nauki,  szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania).

Prosimy o wsparcie Funduszu Stowarzyszenia STOK.

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Stowarzyszenia STOK"

Dziękujemy.

Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. 84 686 48 77
fax 84 686 53 93
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl

© 2017 Net Partners