Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Organizacja Pożytku publicznego

PL EN

Fundusze wydzielone / Fundusze istniejące / Domu Dziecka

Domu Dziecka

Celem Funduszu Domu Dziecka jest wspieranie dzieci mieszkających w Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu, poprzez: finansowanie stypendiów i nagród dla w/w dzieci, finansowanie organizacji zajęć mających na celu wszechstronny rozwój w tym zajęć pozalekcyjnych i korepetycji dla dzieci, dofinansowanie leczenia i rehabilitacji wychowanków, finansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia, pomocy naukowych, odzieży i przedmiotów codziennego użytku dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu, finansowanie wycieczek dla dzieci, pomoc najstarszym wychowankom placówki w społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się.

W styczniu 2010 r. zgromadzony został kapitał żelazny w wysokości 5000 zł. Fundusz utworzony został uchwałą Rady Fundacji XX/8/2010 z dnia 22 marca 2010 r.

Inicjatorem powstania Funduszu Domu Dziecka jest Stowarzyszenie Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu.

Prosimy o wsparcie Funduszu "Funduszu Domu Dziecka".

Nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001 z dopiskiem: "Darowizna na Fundusz Domu Dziecka "

Dziękujemy.

Tytuł Pobierz
Regulamin Funduszu "Dom Dziecka" Pobierz (36 kB)
Partnerzy
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Bank Spółdzielczy w Księżpolu Konto nr:
22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj 65
tel. kom. 519 041 245
tel. kom. 606 925 977
e-mail: flzb@lbl.pl